SUI GENERİS ADLİ & İDARİ HAKİMLİK ÇÖZÜMLÜ HUKUK SORULARI 3. BASI

SUI GENERIS ADLİ HAKİMLİK:
1. cilt Anayasa Hukuku Bölümü:
4. sorunun cevabı E,
6. sorunun cevabı C olarak dikkate alınmalıdır.

SUI GENERIS İDARİ HAKİMLİK:
1. cilt İdare Hukuku Bölümü:
30.soru:
Cevap: İdari vesayet yetkisinin kullanılma tarzları onama, onamama, uygulamasını erteleme, işlemler hakkında itiraz ve şikayetleri dinleme, organları yargıya sevketme, organları geçici olarak görevden uzaklaştırma şeklinde belirebilir. Görüldüğü üzere idari vesayet yetkisinin kullanım alanı sınırlıdır. Hiyerarşi yetkisi çok geniş olmasına rağmen ast üstün yerine geçerek işlem tesis edememektedir. Doğru cevap, E seçeneği.
184. soru:
Cevap: İdari işlemlerin sona ermesi kaldırma, değiştirme ve düzeltme yoluyla olabilir. Kaldırma, bir idari kararın başka bir idari kararla geleceğe yönelik ortadan kaldırılmasıdır. Kaldırma sadece geleceğe yöneliktir. Bir idari işlem başka bir idari işlemle hem geleceğe hem de geçmiş yönelik olarak değiştirilebilir. Sona erdirme hallerinden birisi de düzeltmedir. Düzeltme bir idari işlemin sadece belli noktalarının geçmişe ve geleceğe yönelik olarak düzeltilmesi de mümkündür. Doğru cevap, B seçeneği.

SUI GENERIS ADLİ & İDARİ HAKİMLİK

Anayasa Hukuku Bölümü:
139. sorularda, soru, ''yanlıştır'' şeklinde sorulmuş. ''doğrudur'' şeklinde dikkate alınmalıdır. (Seçenekler, açıklamalar ve doğru cevap bilgisi doğru; sadece soru eki yanlış yazılmış)

156. sorularda soru, ''yer almaz'' şeklinde sorulmuş. ''yer alır'' şeklinde dikkate alınmalıdır. (Seçenekler, açıklamalar ve doğru cevap bilgisi doğru; sadece soru eki yanlış yazılmış)

161. soruların B seçenekleri, ''vatandaşın suç sebebiyle yabancı ülkeye iade edilememe hakkı'' dikkate alınmalıdır.
Adres : Osmanağa Mah. Pavlonya Sk. Nuhoğlu İş Merkezi No:8 K:4 D:52-53-54 Kadıköy-İstanbul - Telefon : 0216 422 51 50 - Faks : 0216 422 86 50 ® 2011 ikincisayfa.com