SPK TAKAS SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ

Sayfa Başlık Hatalı Cevap Düzeltilmiş Cevap

11 Örnek Soru 3 Yanıt: Cevap D Yanıt: Cevap B

15 Soru 1 E) I ve III E) I, II ve III

26 Örnek Soru 10 Yanıt: Cevap D Yanıt: Cevap A

29 Cevap Anahtarı 6-D 6-B

132 8.1.2. Tablo ikincisayfa@ikincisayfa.com a mail atınız.

150 Örnek Soru 68 Yanıt: Cevap E Yanıt Cevap D

177 Cevap Anahtarı 10-C 10- B

185 Soru 3 E) I, II, IV ve V E) III, IV ve V

Sayfa Numarası: 178
Başlık: Soru 2
Hatalı Şıklar: C) Aracı Kurum Temerrüt Havuz Hesabı D) Saklamacı Kurum Netleştirme Havuz Hesabı
Düzeltilmiş Şıklar: C) Aracı Kurum Yatırımcı Hesabı D) Saklamacı Kurum Havuz Hesabı

Sayfa Numarası: 41
Başlık: Örnek Soru 21
Hatalı soru:
Takasbank?ın takas sisteminin sağlıklı biçimde işlemesi amacıyla, risk ve temerrüt durumlarını dikkate alarak üyelerin işlemlerinin netleştirilme yapılmadan yerine getirilmesini istemesine ne ad verilir?
Düzeltilmiş soru:
Takasbank?ın, alım emirlerinde emrin gerçekleştirilmesi için gerekli nakdin, satım emirlerinde ise satışa konu sermaye piyasası aracının belirli bir kısmının veya tamamının emrin gerçekleştirilmesini beklemeden depo edilmesini isteme hakkına ne ad verilir?Adres : Osmanağa Mah. Pavlonya Sk. Nuhoğlu İş Merkezi No:8 K:4 D:52-53-54 Kadıköy-İstanbul - Telefon : 0216 422 51 50 - Faks : 0216 422 86 50 ® 2011 ikincisayfa.com